Välkommen till Melin Förvaltning
 

 

Vår strävan - "Alltid lite bättre.....!"

Nu sjösätter vi en ny strategiplan för 2017 till 2021. Vårt motto "Alltid lite bättre...!" är vår grundpelare som vi fortsätter att jobba med samtidigt som vi i den nya strategiplanen tar "Ett steg till". Vi lägger stort fokus på hållbarhet ur olika aspekter. 

 
Vision
Vår vision är att vi vill vara den naturliga, privata partnern för ett tryggt lägenhetsboende i Ängelholm och dessutom tillhandahålla väl anpassade lokaler.


Affärsidé
Vår affärsidé är att vi ska erbjuda alla hyresgäster ett attraktivt boende och lokaler i Ängelholmsområdet med tryggheten i centrum. Detta gör vi genom att:

   - Vara en hyresvärd nära dig
   - Erbjuda ett personligare värdskap
   - Växa på en fast och långsiktig grund 


Målsättning
Vår övergripande målsättning är att vi ska:

   - Fortsätta växa i vår takt 
   - Ha nöjda hyresgäster
   - Minska vår totala miljöpåverkan

Strategiplan 2017-2021
En ny strategiplan har tagits fram som gäller 2017-2021. I strategiplanen formuleras vårt fokus under den kommande femårsperioden och vi tar "Ett steg till". Bland annat ska vi jobba för att ge långsiktig trygghet åt såväl hyresgäster som medarbetare och övriga intressenter. Hållbarhet ska ingå i allt vad vi gör, från service till våra hyresgäster och samverkan med kollegor till samarbete med våra entreprenörer och övriga intressenter. Varje dag ska vi sträva mot att göra det lite bättre.

Under ett "hållbarhetsparaply" har vi samlat de områden vi ska jobba med:

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Vi ska erbjuda bostäder och lokaler som förvaltas och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska eftersträva ett miljöriktigt agerande och ett minskat resursutnyttjande från våra fastigheter. Läs gärna mer om vårt miljöarbete här. 

SOCIAL HÅLLBARHET
Vi ska verka i egenskap av näringsidkare, arbetsgivare och samhällsaktör i Ängelholm. Trygga bostadsområden värderar vi högt och vi visar respekt för dem som har sitt hem hos oss. Som arbetsgivare ska vi ta ansvar för en stabil och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Vi ska sträva mot en affärsutveckling som skapar värde för våra hyresgäster, samt för Melin Förvaltning. Genom god ekonomisk utveckling skapas möjligheter att göra ytterligare investeringar inom hållbarhet.

Digitalisering
Under 2017-2021 kommer vi också att lägga särskilt fokus på att hitta nya vägar framåt i hur vi kan uppnå en högre grad av automation i det vi gör med mindre handpåläggning och manuella rutiner. Eftersom digitalisering är ett begrepp många pratar om, men få kan kontretisera får det mogna fram över tiden.

Alltid lite bättre

Med mottot "Alltid lite bättre....!" menar vi att vårt fokus är på 
ständig förbättring. Vi ska underlätta våra hyresgästers vardag och även nästa dag – ”alltid”! Mottot innebär också att med tålamod och engagemang så kan allt förbättras – ”Lite” åt gången! Det innebär också att vi förstärker våra styrkor och reducerar våra svagheter – Det blir ”Bättre”.   

 

 

 
    

 

 

Kamengatan 4 | 262 32 Ängelholm | Tel 0431-835 00 | E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den