Välkommen till Melin Förvaltning

Lokaler Nybrovägen 5 

  

Nybrovägen 5

Byggår: Omkr. 1970/2001

Beskrivning: Till fastigheten hör två byggnader som båda syns på bild.

Byggnaden till vänster byggdes 2001 för Lantmäteriet, som är hyresgäst här. Även en annan verksamhet hyr lokal i denna byggnad. Den stora orange byggnaden, "Nybrohuset", hyrs till största delen av kommunen och genomgick 2013 en stor ombyggnad. Här finns ytor för både Hemtjänst, Arbetsmarknadsenheten och Rönnero Dagverksamhet.

2015 gjordes ytterligare en stor ombyggnad och i juni samma år stod teaterlokalen för Engelholmsrevyn klar.

 

 

Tillbaka