Välkommen till Melin Förvaltning

åsbogatan-24 

     

Åsbogatan 24

Byggår: 1960

Beskrivning: I denna byggnad har det ända sedan byggåret 1960 bedrivits skolverksamhet i olika former. Byggnaden har genomgått några olika ombyggnader under årens lopp. Den sista ombyggnaden gjordes inför höstterminen 2014 för att hyras ut till Ängelholms Kommun. Här går nu elever från Nyhemsskolan och Viktoriaskolan.

 

Tillbaka