Välkommen till Melin Förvaltning

östergatan-69nr2 

 

Östergatan 69-71

Byggår: 1973/1998

Beskrivning: Denna fastighet ligger i korsningen Bruksgatan/Östergatan. Här finns en stor kontorslokal som hyrs ut till kommunens enhet Vård & Behandling.

 

 

 

Tillbaka