Välkommen till Melin Förvaltning
 

Vårt miljöarbete - följ vår resa!

Att åstadkomma förbättringar för miljön är inget som man lyckas med i en handvändning. Men genom att driva ett kontinuerligt miljöarbete med en tydlig målsättning kan vi avlasta miljön. Här kommer ett axplock av några av de insatser vi gjort för miljön de senaste åren.


2016


MILJÖVÄNLIGARE BILAR
Under året bytte vi ut de fyra sista bilarna av äldre modell. Med ett undantag kör vi nu enbart med Citroën och har sänkt koldioxidutsläppen från 2011 med 32% till 119g/km.

NYA VÄRMEPUMPAR PÅ BRUKSGATAN 27-29
I samband med vår renovering på Bruksgatan installerade vi tre värmepumpar i en ny sidobyggnad på gården. Med dessa värmepumpar har vi fått en ny energikälla för uppvärmingen där fjärrvärmen enbart förstärker under de riktigt kalla dagarna.  

SÄNKT ENERGIFÖRBRUKNING MED 17%
Ett av våra ambitiösa miljömål har varit att sänka den totala energiförbrukningen för jämförbara fastigheter med 20% mellan åren 2009-2016. Efter årets slut kan vi notera att vi inte nådde hela vägen, men känner oss stolta över att ha sänkt förbukningen med hela 17%. 

2015 
INSTALLATION AV TERMOSTATER PÅ MARS 
Kvarteret Mars har fått termostater installerade på elementen. Termostaten känner av rumstemperaturen och skickar endast fram värme när det behövs.
BYTE AV VÄRMEVÄXLARE
Under året byttes värmeväxlaren på Gasverksgatan 23-25-27. Genom att byta till modernare utrustning sparar vi energi.
VÄRMEPUMP PÅ V. KYRKOGATAN 5-7
Fastigheten har försetts med en ny värmepump som återvinner energi ur frånluften.  
UPPDATERAD STYRUTRUSTNING
Flera av våra fastigheter har fått ny modern styr- och reglerutrustning för värmesystemet. Genom bättre reglering används värmen när den verkligen behövs. Våra nya anläggningar får också hjälp av vår väderstation att styra värmen.
UTOMHUSBELYSNING UPPGRADERAS TILL LED
En hel del av vår befintliga stolpbelysning på gårdar, parkeringar och liknande har uppdaterats till LED, som ger ett bättre sken och är mycket effektivare än sina föregåengare.  


2014
VÄRMEPUMP PÅ DOKTORSGATAN
Under hösten installerades en ny värmepump på Doktorsgatan. Genom att återvinna värme ur frånluften tar vi till vara på energin som finns i luften. Att elda för kråkorna gör ju ingen glad.
NÄRVAROSTYRD BELYSNING I TRAPPHUS
Fortsatt arbete med närvarostyd belysning, främst i trapphus. Endast de plan som någon passerar tänds upp!


2013
INVENTERING AV MILJÖRUM
Under hösten inventerar vi våra miljörum för att se var vi kan utöka sorteringsmöjligheterna.
NÄRVAROSTYRD BELYSNING I MILJÖRUM OCH TVÄTTSTUGOR
Under året jobbar vi med att uppgradera dålig belysning i miljörum och tvättstugor. Dålig belysning kommer att ersättas med ny energisnål närvarostyrd belysning.
MELIN PÅ TURNÉ - SORTERA MERA!
Under två veckor i oktober besökte vi sex gårdar för att prata miljö och källsortering. Turnén blev mycket lyckad! Att miljö och källsortering engagerar många råder det ingen tvekan om efter vår turné. Det är roligt, eftersom ingen kan göra allt - men alla kan bidra med något!
NEMO 3 ÄR KOMMEN!
Vi uppgraderar ännu en bil till en miljövänlig Citroën Nemo.
BÄTTRE STYR- OCH REGLERUTRUSTNING
2013 satsar vi också mycket på att uppgradera vår styr- och reglerutrustning i fastigheterna. Detta för att få en så optimal styrning som möjligt av både värme och ventilation.

NY BELYSNING I TRAPPHUS
Ny belysning i trapphus är på gång i många fastigheter - både för att få bättre belysning men även för att spara energi. I vissa fall har vi valt närvarostyrd belysning som endast tänder upp de plan som man passerar på vägen till eller från en lägenhet.

EN TILL NEMO!
Under året har vi bytt ut en till av våra bilar till en ny miljöbil - det blev ytterligare en Citroën Nemo!

VI INSTALLERAR VATTENSPARPRODUKTER I ÄNNU FLER HUS
Under året har vi fortsatt arbetet med att installerat vattensparprodukter i ännu fler av våra fastigheter. Resultatet har varit fortsatt gott!  


2012

ENERGISNÅLARE BILAR
Under de närmsta åren kommer vi att förnya våra tjänstebilar och varje bil som köps har krav på sig att vara snålare än sin föregångare. Hitintills har två bilar inom Melin Förvaltning bytts ut, varav en bytts till en Citroën Nemo som är en miljöbil. 

OPTIMAL VENTILATION
I några fastigheter har vi sett över ventilationen och optimerat styrningen av fläktar. Detta innebär bland annat att vi inte överventilerar våra fastigheter, vilket är en stor miljöbov. För våra lokaler är också drifstiderna optimerade. 

VATTENSPARPRODUKTER
I ett antal fastigheter runt Nya Torg har vi under 2011 och 2012 installerat vattenbesparande munstycken på duschar och blandare. Detta har gett en en vattenbesparing på cirka 13 procent. 

VÄRME OCH VENTILATION
Sedan några år tillbaka har vi aktivt jobbat med att optimera befintlig utrustning för värme och ventilation - så att den utnyttjas på bästa sätt i förhållande till sin funktion. Vid utbyte av komponenter väljer vi energisnåla alternativ - det tjänar både vi och miljön på i längden. Under 2010 och 2011 minskade vi vår fjärrvärmeförbrukning med nästan tio procent!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Kamengatan 4 | 262 32 Ängelholm | Tel 0431-835 00 | E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den