Välkommen till Melin Förvaltning
 

"Ett steg till"!

 

I vår övergripande målsättning för miljarbetet fortsätter vi som fastighetsägare att ta ett stort ansvar för miljön och vår ambition är att minska vår totala miljöpåverkan. I vår hållbarhetsstrategi för 2017-2021 tar vi "ett steg till".

Ett steg till för den miljömässiga hållbarheten innebär att vi ska erbjuda bostäder och lokaler som förvaltas och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska eftersträva ett miljöriktigt agerande och minskat resursutnyttjande från våra fastigheter. För den som är nyfiken på vår tidigare strategiplan och måluppfyllelse finns den längre ner på sidan med kommentarer.

Vår målsättning 2017 till 2021 är att:

- Minska energiförbrukningen i våra fastigheter. I skrivande stund diskuteras hur hög målsättning vi ska ha.

-Inget nytt fordon skall ha högre utsläpp än sin föregångare

-Vi ska utarbeta en miljlövänlig "Melin-standard" som ska användas vid större renoveringar och ombyggnader. Vid utbyte av vitvaror ska vi en högre miljöklassning.
Tidigare målsättning 2011-2016 - "Varje liten del räknas"
      - Målsättningen var att reducera bolagets totala energiförbrukning med 20 procent till 2016, räknat från 2009. Detta högt uppsatta mål nådde vi inte helt, men väl en minskning av vår energianvändning med 17 procent. 

      - Vi skulle undersöka minst ett alternativ till fjärrvärme för uppvärmning med mer miljövänlig teknik samt investeringar i värmepumpar. Under perioden installerades två frånluftsvärmepumpar i två olika fastigheter. Även en stor värmepumpsanläggning installerades i fastigheten Stjärtmesen 5. 

      - Senast år 2016 skulle alla fordon vara miljöklassade. Denna målsättning uppnådde vi med råge utifrån den miljöklassning som rådde när målen sattes. Utsläppen minskades till utsläppen till 120 gram CO2 per kilometer.

      - Vid nybyggnation ska fastigheten ha en energiåtgång som maximalt uppgår till 65 kWh/kvm*år. Fastigheten Hjärpen 9 uppfördes 2014 och energianvändningen har varit lägre än 65 kWh/kvm*år. 

      - Vi skulle driva en aktiv avfallshantering
Under perioden genomförde vi bland annat en "miljöturne" där vi besökte några olika gårdar i beståndet för att inspirera till bättre sortering. Därutöver kompletterade vi miljörum med bättre sortering och vi nyttjade Melinbladet för att sprida information.

 

 

 

 

  

 

Kamengatan 4 | 262 32 Ängelholm | Tel 0431-835 00 | E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den